Nowości na stronie

Aktualizacja kilometrów za rok 2017. Aktualizacja map zaliczeń sieci tramwajowych Bratysławy, Łodzi, Brna i Warszawy oraz map zaliczeń sieci kolejowych Polski, Czech, Austrii, Słowacji i Niemiec. Pojawiły się mapy zaliczeń sieci tramwajowych Berlina i Wiednia. Oprócz tego obszerna aktualizacja działu Galeria tablic kierunkowych: dużo nowych tablic z rozkładu 2016/2017, oddzielny dział Koleje Śląskie 2017 z dużą ilością tablic oraz pierwsze tablice z rozkładu 2017/2018.